GPPI — Карточка организации

название организации GPPI
полное название организации GPPI S.A.
страна риска Польша
отрасль Финансовые институты
сайт http://www.gppi.pl/

Профиль

Misją Spółki jest dostarczanie kompleksowych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Model biznesowy działania Spółki zakłada nabywanie trudnych do odzyskania wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych od pierwotnych wierzycieli, a następnie dochodzenie ich zapłaty od dłużników we własnym imieniu i na własny koszt na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucji komorniczej. Celem Spółki jest utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zamkniętego funduszu sekurytyzacyjnego zajmującego się nabywaniem wierzytelności bankowych poprzez emisję i sprzedaż papierów wartościowych zabezpieczonych zastawem należności.
Показать весь профиль

Долговые обязательства

Бумага Объем, млн Статус
GPPI, FRN 30jul2017, PLN (C1) 0 PLN Погашена